M L B

بیل ۴جک مخصوص تراکتور۴۷۵ جفت طرح جدید ES

بیل ۴جک مخصوص تراکتور۴۷۵ جفت طرح جدید ES

-
قیمت : تماس بگیرید
وزن: 750kg
ورق: 6 میل
طول پاکت: 150cm
حجم بارگیری: 600kg
ارتفاع بارگیری: 3,5m
پیچ و مهره: خشکه

استفاده جهت:
- امور کشاورزی(از قبیل جابجایی دپوی خاک و یا بذر و کود )

- دامداری(حمل و نقل و جابجایی انواع مختلف علوفه،انواع کود دامی)،

- و حتی ساختمانی (جابجایی و حمل و یا بارگیری انواع خاک/شن/آهک و سایر مواد اولیه ساختمانی ) می باشد.

 
برخی مزیتهای دستگاه:

 -وزن متعادل و سبک دستگاه 

- پایین بودن قیمت نسبت به سایر مشابه 

- سرعت عمل بیشتر به لحاظ وجود جکهای خاص و نزدیک بودن مخزن روغن

 - حذف مخزن روغن از پشت تراکتور

 -وسعت دید راننده تراکتور هنگام شخم و یا سایر دنباله بندها

 - حذف کمان از روی دستگاه